مبتنی بر لیبل

اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده ها با استفاده از برچسب (لیبل)


  • در این روش اطلاعات بر روی برچسب (لیبل)، کد 16 رقمی مختص کنترل اصالت توسط مشتری با اسکرچ پوشانده شده و رول برچسب (لیبل) آماده می­شود.
  • پس از آن عملیات الصاق(چسباندن) برلیبل به محصول به صورت دستی یا ماشینی انجام می­گردد. این روش برای محصولات وارداتی توسط شرکت­های مجری طرح اصالت در حال اجرا می باشد.
  • مراحل درج بارکد روی لیبل
  • تولید کد ->  چاپ لیبل و الصاق اسکرچ و کنترل کیفیت چاپ ->  الصاق روی محصول ->  ثبت کد وایجاد شناسه ->  لیبل پک و لیبل پالت ->  Xml گیری و ارسال Xml به سازمان غذا و دارو