بطری

 اجرای طرح اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده­ها از طریق درج روی محصولات گرد (مایعات)


  • در این روش اطلاعات بر روی برچسب (لیبل) محصول چاپ شده و اسکرچ آن زده می­شود و رول برچسب (لیبل) آماده بر روی خط تولید مورد استفاده قرار می ­گیرد. عملیات ثبت بارکد و ایجاد شناسه تجمیعی پس از الصاق برچسب (لیبل) توسط دوربین انجام می­شود.
  • مراحل درج بارکد روی محصولات گرد
  • تولید کد -> چاپ و الصاق اسکرچ روی لیبل محصول -> الصاق به محصول ->بازخوانی کد و چاپ بارکد روی محصول ->ثبت کد و ایجاد شناسه تجمیعی -> لیبل پک و لیبل پالت -> Xml گیری توسط نرم افزار آرشام و ارسال فایل Xml  به سازمان غذا و دارو