راهکارهای طرح اصالت کالا

طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده های سلامت محور طرحی است که با هدف مبارزه با اقلام تقلبی در حوزه فرآورده های سلامت محور از سال 1387 در بخش دارو آغاز گردیده و با سیری تکاملی به مرور شامل تمامی اقلام این بخش از جمله مکمل های غذایی،‌ داروهای گیاهی،‌تجهیزات و ملزومات پزشکی، فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و غیره گردید و در قالب الگوی جدید تکاملی و با رویکردی متمرکز از سال 1393 دستخوش تحولاتی تکاملی گردیده و به مرور و از سال 1394 بخش تولید را نیز درکشور دربرگرفت.


اهداف اصلی طرح اصالت کالا 

 •  مبارزه با اقلام تقلبی که نتایج تبعی ذیل را دربرخواهد داشت :
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به مصرف کنندگان از بابت خرید اینگونه فرآورده ها
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به مصرف کنندگان از بابت پرداخت احتمالی به منظور جایگزین سازی نمونه های اصیل
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به مصرف کنندگان از بابت جبران احتمالی خسارات سلامت ناشی از مصرف اینگونه فرآورده ها
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به بنگاه های فعال و مجاز
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور به منظور جبران هزینه های تبعی استفاده از اینگونه فرآورده ها در مردم
 • جلوگیری از تامین مالی ناسالم برای بخش های مختلف کشور
 • جلوگیری از آسیب اقتصادی به نظام سلامت و نظام اقتصادی کشور به منظور جبران هزینه های تبعی استفاده از اینگونه فرآورده ها در مردم
 • جلوگیری از افزایش هزینه های امنیتی پرداختی توسط دولت به منظور مبارزه با اینگونه فعالیت های مجرمانه
 • ایجاد امکان هدفمندسازی و هوشمندسازی هدایت حمایت های مالی دولت در بخش هایی همانند فرآورده های دارویی و غیره
 • ایجاد امکان نظارت مطلوب اثرگذاری برای مسئولان مربوطه در حوزه این گونه فرآوردها
 • ایجاد امکان برنامه ریزی حرفه ای تر جهت مسئولان و شرکت ها به منظور استفاده بهینه از منابع مالی کشور
 •  بسیاری از ظرفیتهای دیگری که از طریق ایجاد رابطه پاسخ گیری مناسب بین فرآروده ها و نیز صاحبان پروانه ی با قابلیت برخورداری از منافع اقتصادی اینگونه فرآروده ها ایجاد می گردد.
در این طرح مصرف کنندگان می توانند از طریق روش های گوناگون تعریف شده همانند:     
 • سامانه پیامکی
 • سامانه تلفن گویا
 • سامانه اینترنتی
 • سامانه ها ی نرم افزاری تلفن همراه

نسبت به استعلام اطلاعات مرتبط با فرآورده ی در اختیار خود اقدام نموده و با توجه به اطلاعات دریافتی و انطباق آن با داده های فرآورده مورد کنترل در قالب پاسخ های ارائه شده از اصالت فرآورده مربوطه اطمینان حاصل نمایند.

bottel

بطری

 اجرای طرح اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده­ها از طریق درج روی محصولات گرد (مایعات)

بیشتر بخوانید
labeling

مبتنی بر لیبل

اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده ها با استفاده از برچسب (لیبل)

بیشتر بخوانید
flat-carton

کارت و جعبه خالی

اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده­ها از طریق درج روی جعبه­ های مقوایی محصولات، قبل از پر شدن آنها

بیشتر بخوانید
filled-carton

جعبه پر

اجرای طرح کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآروده­­ ها از طریق درج روی محصولات دارای جعبه، بعد از پر شدن آنها

بیشتر بخوانید