ریبون

اصلی ترین مواد مصرفی پرینترهای زبرا، ریبون یا جوهر نواری می باشد.


انواع ریبون وکس، رزین ، وکس رزین با مدلهای مختلف و در سایزهای مختلف قابلیت برش به سایز دلخواه مشتری

انواع ریبون 
نوع ریبون
 طول (متر)
عرض (میلیمتر)
 ریبون وکس رزین 300  110
  ریبون وکس رزین 300 55
  ریبون وکس رزین 300 27
  ریبون وکس رزین 300 36
  ریبون وکس رزین 300 22
 ریبون رزین 300 110
 ریبون وکس 300 110
عرض 110 میلیمتر
طول 300متر