کارتریج

انواع کارتریج های پایه آب و حلال در برندهای مختلف و رنگهای مختلف و قابلیت چاپ برروی سطوح روغنی و کاغذ بدون uv و چاپ برروی انواع لیبل و کاغذ


انواع کارتریج های پایه آب و حلال :

برند کارتریج
نوع
کارتریج collins 247703   پایه حلال
 کارتریج HP   پایه آب  
 کارتریج حلالی 5101s  پایه حلال
 کارتریج HP 2580 solvent cartridge    پایه حلال
 کارتریج 6101w   پایه آب 
 کارتریج 6102w  پایه آب 
 کارتریج حلالی 5102s   پایه حلال
 
طول چاپ بدون محدودیت
عرض چاپ 12میلیمتر