طرح اصالت کالا

در راستای تحقق پیام مقام معظم رهبری عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگ و سیاست های کلان نظام سلامت سامانه ملی مدیریت و نظارت بر محصولات سلامت محور تهیه و آماده بهره بردای میباشد


اهداف طرح اصالت کالا
نظارت بر زنجیره تامین،توزیع،عرضه محصولات سلامت محور (دارو و فراورده های طبیعی گیاهی و سنتی،غذا،آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و ملزومات پزشکی) در سطح کشور ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات سلامت محور در طول زنجیره  ایجاد نظام پایش و کنترل کیفی و کمی محصولات سلامت محور براساس آمایش سرزمین در کلیه سطوح  ایجاد سیستم واکنش سریع و فراخوان محصولات نامنطبق در سراسر کشور در کلیه سطوح