پلیس اصالت کالا را بشناسید/چند درصد داروهای دنیا تقلبی است؟

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح پلیس اصالت کالاهای سلامت محور به ابعاد خطر کالاهای تقلبی که حتی بازار آن از بازار قاچاق اسلحه و مواد مخدر نیز گسترش بیشتری پیدا کرده است، پرداخت.


به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، کیانوش جهانپور در نشست خبری تشریح فعالیت سامانه های رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور اظهار داشت: ممکن است به دلیل فشارهای تحریم ورود کالاهای تقلبی و قاچاق افزایش یابد، بنابراین چنین نشست های برای تدابیر امنیتی و قضایی و اقتصادی صورت می پذیرد. 

سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: به سمتی پیش می رویم تا با آگاهی بیشتر مردم و با استفاده از نرم افزارها و سامانه های رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور به نوعی یک پلیس اصالت کالا ایجاد شود. 

کنترل صفر و صد کالاهای سلامت محور با یک نرم افزار 

همچنین امیری - معاون اداره کل سامانه های سلامت سازمان غذا و دارو اظهار داشت: بحث اصالت و سلامت کالاهای سلامت محور برای جامعه جایگاه خاصی دارد، در این زمینه با استفاده از نرم افزار تی تک از صفر تا صد کالای سلامت محور و حتی دارو کنترل می شود، و مهم نیز بحث اصالت کالا است. 

وی گفت: آن چیزی که هم اکنون مهم است وقتی فردی کالای سلامت محور خریداری می کند به خصوص در کالاهای وارداتی؛ بهترین توصیه این است که مردم به برچسب های اصالت توجه کنند که باید با شماره پیامکی چک کنند یا از روی اپلیکیشن TTAC به صورت رایگان کالا را کنترل کنند و حتی افراد می توانند قیمت دارو را نیز به طور شفاف متوجه شوند. 

تجارتی خطرناک از اسلحه و موادمخدر 

فخرآبادی - مدیرعامل شرکت سامان سلامت پژوه نیز عنوان کرد: تقلب در دنیا به یک کار بسیار پرسود تبدیل شده است و ضررکننده مصرف کننده است و سلامت آنها نیز به مخاطره می افتاد و تولیدکننده نیز دچار ضرر می شود و تقلب در کالاهای تقلبی حتی از اسلحه و مواد مخدر پیشی گرفته است و در مجموعه حتی ۷ درصد داروهای دنیا تقلبی است. 

وی گفت: همچنین در این زمینه کشورهای دنیا برای مقابله با کالاهای تقلبی تدابیری لحاظ کردند به طوری که از ۱۰۰ روز دیگر قانونی برای مقابله با کالاهای تقلبی در اروپا و حتی آمریکا اجرا خواهد شد. 

مدیرعامل شرکت سامان سلامت پژوه تصریح کرد: همچنین از ۱۰ سال قبل مقابله با کالاهای تقلبی سلامت محور مطرح شده است و از ابزاری برای این نظارت استفاده می کنیم که در دنیا بی بدیل است.

منبع :

https://www.tasnimnews.com