برچسب‌گذاری محصولات تراریخته

مهلت سازمان غذا و دارو به شرکت‌ها برای برچسب‌گذاری محصولات تراریخته


مدیرکل نظارت و پایش مصرف منطقی فرآورده‌های سلامت درباره نحوه دریافت مجوز محصولات تراریخته در کشور توضیح داد و گفت: حد آستانه‌ای که باید بر اساس آن روی محصولات تراریخته برچسب‌گذاری شود، دو درصد است و در این زمینه مهلتی داده شده که همه شرکت‌ها باید این برچسب‌گذاری را طی این مهلت بر روی محصولات اعمال کنند.

دکتر خیر اندیش در کارگاه تخصصی جامع با موضوع تراریخته، با بیان اینکه در حوزه محصولات غذایی تراریخته بر اساس اصول و ضوابط عمل میکنیم، گفت: در این زمینه یکسری ضوابط بین‌المللی و یکسری اصول ملی داریم که بر اساس‌ آنها اقدام کرده و طبق تمام دستورالعمل‌هایی که در سطح مصوبه قانونی، اسناد بالادستی و ضوابط ملی و دستورالعمل‌های وزارتی در این حوزه وجود دارد، برخورد و بررسی‌های کارشناسی را انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه در این دستورالعمل‌ها مراحل ارزیابی و بررسی این محصولات مشخص شده است، افزود: بعد از این بررسی‌ها مشخص می‌شود که آیا این نوع محصولات به عنوان مصرف غذایی انسان مجوز می‌گیرند یا خیر. باید توجه کرد که شایع‌ترین محصولات تراریخته در دنیا چهار محصول ذرت، سویا، کلزا و پنبه‌دانه است و انواع تراریخته آن موجود است.

خیر اندیش ادامه داد: سازمان غذا و دارو هم خود دانه‌ها و هم فرآورده‌های حاصل از آنها را بررسی کرده و به صورت آمایشگاهی، صحت‌آزمایی می‌کنیم. بنابراین بر اساس ضوابطی که داریم ارزیابی‌ها را انجام می‌دهیم. سازمان غذا و دارو درباره هر محصول غذایی مورد به مورد بررسی‌هایش را انجام داده و تصمیم‌گیری می‌کند.

وی درباره ضرورت برچسب‌گذاری محصولات تراریخته، ادامه داد: برچسب‌گذاری هم یکی از ضوابط سازمان غذا و دارو است و باید روی محصولات تراریخته قرار گیرد. این برچسب‌گذاری بر روی محصول بر اساس حد آستانه‌ای که در آیین‌نامه بند "ب" ماده هفت مصوبه هیات‌دولت در سال ۹۴ مشخص شده، انجام می‌شود. طبق این مصوبه حد آستانه‌ای که باید بر اساس آن روی محصولات تراریخته برچسب‌گذاری شود، دو درصد است. دستورالعمل ما هم بر همین اساس تدوین شده و طبق آن ارزیابی‌های آزمایشگاهی و شناسایی‌ها کمی انجام می‌شود. بنابراین بر اساس حد آستانه دو درصد برچسب‌گذاری در این محصولات الزامی است. در این زمینه مهلتی داده شده که همه شرکت‌ها باید این برچسب‌گذاری را طی این مهلت بر روی محصولات اعمال کنند.

دبیر علمی این کارگاه و مدیرکل نظارت و پایش مصرف منطقی فرآورده‌های سلامت، گفت: در سطح کشور برنامه مربوط به حوزه محصولات تراریخته به صورت منظم پیش می‌رود و همه طبق قانون عمل می‌کنند. هر دستگاهی هم این حوزه را بر اساس وظایفش پیش می‌برد. به هر حال رویکرد ما هم در حوزه محصولات تراریخته همواره رویکردی علمی و منطقی و بر اساس اصول علمی بین‌المللی و ملی بوده و طبق این ضوابط عمل می‌شود.

منبع :

https://www.isna.ir