ثبت وضعیت محصولات غیر تراریخته

ثبت وضعیت محصولات غیر تراریخته دارای مشابه تراریخته در سامانه TTAC


مدیر کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی طی نامه ای به مسئولین فنی و مدیران عامل شرکتهای واردکننده و تولید کننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی آنها را ملزم نمود در هنگام اخذ IRC نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات محصولات غیر تراریخته که مشابه تراریخته آنها وجود دارد در سامانه TTAC مبنی بر (NON GMO) و یا (GMO) بودن هر محموله وارداتی اقدام نمایند
 
 
به گزارش ایفدانا در متن این نامه از طرف دکتر وحید مفید خطاب به مدیران و مسئولین فنی شرکتهای مذکور آمده است"احتراماً پیرو بخشنامه شماره 30688/675 مورخ ۹۶/۳/۲۰ در خصوص لزوم کنترل مواد و فرآورده های دارای ترکیبات ترا ریخته اعم از محصولات وارداتی و یا تولید داخل به اطلاع می رساند از صدور تاریخ این نامه می بایست تمامی محصولات غیر تراریخته که مشابه تراریخته آنها وجود دارد از قبیل روغن ها و دانه های (سویا، پنبه دانه، کلزا، ذرت و لستین) در هنگام اخذ IRC نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه TTAC مبنی بر (NON GMO) و یا (GMO) بودن هر محموله وارداتی اقدام نماید. لازم به ذکر است در صورت تولید محصولات و یا در زمان ترخیص محموله های وارداتی فوق الذکر می بایست اقدام لازم در خصوص تاییدیه آزمایشگاهی و کنترل تراریختگی و یا عدم تراریختگی انجام و اسناد مرتبط را در بایگانی شرکت نگهداری نمایند."
منبع :