آموزش بارگذاری فایل های XML در سایت غذا و دارو

تاریخ انتشار : 1394/09/04


سازمان غذا و دارو

راهنمای بارگذاری فایل « XML »

 

شماره ویرایش : 1

تاریخ انتشار :  04/09/1394

تعداد صفحات : 7

 

 

 

 

 

 

 

با اکانت مدیرعامل یا مسئول فنی از طریق صفحه اول سامانه ttac.ir  وارد سیستم شوید (شکل 1).

شکل 1

در منو سمت راست با استفاده از گزینه بارگذاری فایلهای XML  وارد صفحه بارگذاری شوید (شکل 2).

 

شکل 2

در صفحه بارگذاری فایلهای XML با انتخاب گزینه "انتخاب فایلها"  ( شکل 3) و باز شدن پنجره انتخاب فایل میتوانید فایل های خود را انتخاب  کنید (شکل 4).

شکل 3

 

شکل 4

 

 پس از انتخاب فایل (ها) میتوان آنها را به صورت تکی (شکل5 ) و یا به صورت گروهی (شکل 6 ) بارگذاری کرد.

شکل 5

 

شکل 6

پس از بارگذاری پیغام موجود در (شکل7)مشاهده میشود که نشانگر آن است که فایل (ها) به صورت صحیح بارگذاری شده است.

شکل 7

در این مرحله فایل بارگذاری شده در کارتابل مدیر عامل و در قسمت "عملیات سیستمی"  و در بخش  "نمایش و مدیریت فایلها" قابل مشاهده است  (شکل 8) که می بایست مدیرعامل فایل ها موجود را تایید نماید (زدن کلید )تایید روبروی نام فایل.

شکل 8

همانگونه که در شکل زیر مشاهده میشود جهت تائید فایل موجود ابتدا فرم بصورت زیر (شکل 9 ) برروی صفحه ظاهر میشود و مدیرعامل میتواند پس از بررسی تمام آیتمها در صورت صحیح بودن، دکمه تائید نهایی را انتخاب نماید.

شکل 9

در این مرحله اگر فایل از نظر ساختاری و اطلاعاتی صحیح باشد، فایل به مرحله پرداخت میرود که پرداخت آن به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانک صورت میپذیرد. مدیرعامل میتواند در این مرحله درصورت نیاز و بدون پرداخت فایل را حذف نماید (شکل 10).

شکل 10

پس از زدن گزینه پرداخت مشخصات پرداخت از قبیل  "تعداد کل فاکتور" ، "مبلغ کل فاکتور" ، "مالیات بر ارزش افزوده"، "مبلغ خاص پرداختی" نمایش داده میشود (شکل 11  ) که با انتخاب گزینه پرداخت به درگاه بانک وارد میشوید، پس از واردکردن اطلاعات کارت در صورت صحت اطلاعات گزینه "پرداخت" را انتخاب نمائید (شکل12).

شکل 11

 

شکل 12