آرشام ماشین فرزام

مواد مصرفی طرح اصالت

از جمله موانع اجرای طرح اصالت تأمین مواد مصرفی مناسب می باشد که شرکت آرشام ماشین با هدف حذف موانع و همچنین کاهش هزینه های تولید، اقدام به ارائه کلیه مود مصرفی مورد نیاز در این طرح نموده است.

لازم به ذکر است برخی از اقلام به طور کامل در شرکت آرشام ماشین تولید می گردد و برخی از اقلام به صورت نیمه آماده وارد شده و پس از انجام فرآیند تکمیلی به مشتریان ارائه می گردد.

با استقبال خوبی که از طرف مشتریان انجام شده است امیدواریم در آینده ای نزدیک علاوه بر ارائه محصولات بیشتر و کاهش قیمت، با فراهم ساختن زمینه تولید داخلی برای مواد مصرفی، گامی موثر در راستای کمک به تولید ملی برداریم.

محصولات

برخی از مشتریان ما