آرشام ماشین فرزام

کنترل کیفی لیبل

این دستگاه قابلیت کنترل کیفی پارامترهای مختلف لیبل مانند: بررسی خوانایی بارکد، کیفیت چاپ، تکراری نبودن بارکد، صحت الصاق اسکرچ و صحت ذخیره سازی اطلاعات را به کمک پردازش تصویر انجام می دهد. در صورت وجود مشکل بر روی لیبل خراب متوقف شده تا اپراتور نسبت به رفع عیب اقدام نماید.

ویژگیهای این دستگاه

  • دارای سرعت پردازش 40 لیبل در ثانیه (در مدل چهارلاین)
  • امکان تنظیم سرعت
  • کنترل کیفیت با پردازش تصویر
  • قابلیت حرکت در دو جهت برای بازبینی لیبل
  • تشخیص و توقف جهت برداشتن لیبل معیوب
  • مجهز به سنسور و کانتر جهت شمارش لیبل

برخی از مشتریان ما