آرشام ماشین فرزام

شناسه تجمیعی محصولات گرد

این دستگاه جهت کنترل کیفی ، ثبت بارکد و ایجاد شناسه تجمیعی برای محصولات گرد متناسب با خطوط تولید طراحی و ساخته شده است. همچنین با توجه به شرایط و سرعت تولید، این دستگاه در مدل های مختلفی طراحی و ساخته می شود. که معمولا مدل دو لاین برای شربتها و بطریها، مدل تک لاین برای سرم ها و مدل چند دوربین برای سرعتهای بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگیهای دستگاه

  • سازگاری با خطوط  تولید
  •  کنترل کیفیت بارکد
  • جلوگیری از بارکد تکراری                              
  • ایجاد شناسه تجمیعی
  • جلوگیری از رخ دادن MIX UP
  • پرینت لیبل پک و پالت
  • استفاده از دوربین پردازش  تصویرBasler  آلمان

برخی از مشتریان ما